Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru memanggil kami kepada keimanan seraya berkata,“Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kami beriman. [Ali ‘Imran:194]

Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka sebenarnya berbaiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maka barangsiapa melanggar janjinya itu, maka sesungguhnya ia hanyalah memutuskannya untuk kerugian menyempurnakan janji yang ia dirinya sendiri; dan barangsiapa buat dengan Allah, maka Dia segera akan memberinya ganjaran yang besar. [Al-Fath:11]

Selamat datang di Website Ahmadi Baru Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Departemen Ahmadi Baru Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk membantu dan mendukung para Ahmadi Baru yang telah menerima Islam Ahmadiyah.

Kami tersedia untuk Anda siang dan malam untuk menjawab pertanyaan Anda, untuk membantu dan melayani Anda, Insya Allah.

Ahmadi Baru

Pengurus/ Pendamping